Tjänster

Tjänster

Tomtplanering, Plattytor och murar

En trivsam och lättskött utemiljö är oftast mångas dröm, det är viktigt med en bra utgångsplan på hur man vill forma trädgården för ett bra resultat. Låt planeringen ta lite tid så kommer ni troligtvis spara mycket onödigt och kostsamt arbete.

Vägar och Parkeringsytor

Vägar och parkeringsytor behöver ibland en översyn, oftast räcker det med att kantskära och lägga på ett nytt slitlager. Men många äldre infarter där det är uppackat med sand har oftast tecken på körspår, detta undviker man genom urgrävning och uppackning av bärlager. Vad man sedan väljer att anlägga är valfritt
körbara plattor, gårdsgrus, eller underhållsfri asfaltering.

Grunder

Allt ifrån en ordentligt gjuten entré till större garage kan vi utföra.
När det kommer till garage rekommenderar vi en förhöjd sockel för att minska problem med fukt i väggar men även att panelen inte behöver vara under golvnivå som i sin tur gör det svårt med marknivå och infart i garaget.

Murar, L-stöd, Gabioner och Verti-Block

Murar av något slag kan både underlätta för nivåskillnader men även användas rena dekorationssammanhang. Många är vana vid murblock och L-stöd men något som många inte har uppmärksammat än är snygga Verti-Block från Blixbo Cement. Detta kommer från USA och är ett snyggare komplement till L-stöden och går att bygga väldigt högt..